• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
 • 89 649 16 04
 • Rada Sportu

  RADA SPORTU

  Rada Sportu w Gminie Miejskiej Iława została powołana Zarządzeniem Nr 0151/12/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. Kadencja Rady Sportu trwa dwa lata. Rada Sportu jest zespołem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym.

  Do zadań Rady Sportu należy w szczególności opiniowanie:

  – strategii rozwoju Gminy Miejskiej Iława w zakresie kultury fizycznej
  – projektu budżetu Gminy Miejskiej Iława w części dotyczącej kultury fizycznej
  – programów rozwoju bazy sportowej w Gminie Miejskiej Iława
  – projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej na jej terenie
  – planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Gminy Miejskiej Iława

  Rada Sportu składa się z siedmiu do dziewięciu członków powoływanych przez Burmistrza Miasta Iławy. Imienny skład Rady Sportu ustala Burmistrz Miasta Iławy w drodze Zarządzenia.

   

  Skład Rady Sportu na kadencję 2007/2008:

  – Lech Żendarski – Przewodniczący
  – Marek Karbowski
  – Mieczysław Pietroczuk
  – Adam Jankowski
  – Dariusz Kamiński
  – Stanisław Kastrau
  – Kazimierz Paluszewski

   

  Skład Rady Sportu na kadencję 2009/2010:

  – Paweł Hofman – Przewodniczący
  – Marek Karbowski
  – Piotr Przybyszewski
  – Stanisław Piasek
  – Kazimierz Paluszewski
  – Urszula Janikowska
  – Stanisław Kastrau
  – Dariusz Kamiński
  – Adam Jankowski

   

  Skład Rady Sportu na kadencję 2011/2012:

  – Paweł Hofman – Przewodniczący
  – Marek Karbowski
  – Mieczysław Pietroczuk
  – Stanisław Piasek
  – Kazimierz Paluszewski
  – Urszula Janikowska
  – Stanisław Kastrau
  – Dariusz Kamiński
  – Adam Jankowski

   

  Skład Rady Sportu na kadencję 2013/2014:

  – Paweł Hofman – Przewodniczący
  – Mieczysław Pietroczuk
  – Urszula Janikowska
  – Andrzej Rykaczewski
  – Kazimierz Paluszewski
  – Stanisław Piasek
  – Stanisław Kastrau
  – Radosław Burza
  – Tomasz Gąska

   

  Skład Rady Sportu na kadencję 2015/2016:

  – Iwona Gawińska – Przewodnicząca
  – Tadeusz Lotz
  – Feliks Rochowicz
  – Aneta Rychlik
  – Wojciech Kopczyński
  – Mateusz Asztemborski
  – Beata Zielska
  – Katarzyna Grabkowska
  – Mariusz Kosyl