• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
 • 89 649 16 04
 • Ogłoszenie o zamówieniu – ICSTiR (B) 271.1.2017 – Kompleksowe utrzymanie czystości w Centrum Turystyczno – Rekreacyjnym w Iławie przy ul. Biskupskiej 2

  Grudzień 1, 2017 |
  1. Ogłoszenie o zamówieniu -ICSTiR(B).271.1.2017 – Kompleksowe utrzymanie czystości w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w Iławie przy ul. Biskupskiej 2
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – ICSTiR(B).271.1.2017 – Kompleksowe utrzymanie czystości w Centrum Turystyczno – Rekreacyjnym w Iławie przy ul. Biskupskiej 2 
  3. Załączniki nr 1-6_do_SIWZ – w wersji edytowalnej – ICSTiR(B).271.1.2017 – Komleksowe utrzymanie czystości w Centrum Turystyczno – Rekreacyjnym w Iławie przy ul. Biskupskiej 2
  4. Załącznik nr 9 do SIWZ – poglądowe zdjecia obiektu – ICSTiR(B).271.1.2017 – Komleksowe utrzymanie czystości w Centrum Turystyczno – Rekreacyjnym w Iławie przy ul. Biskupskiej 2
  5. Odpowiedzi na zapytania SIWZ (odp. 1-5) ICSTiR(B).271.1.2017 – Komleksowe utrzymanie czystości w Centrum Turystyczno – Rekreacyjnym w Iławie przy ul. Biskupskiej 2. Pismo z dnia 06.12.2017
  6. Odpowiedzi(6-9)na zapytania do treści SIWZ – ICSTIR(B).271.1.2017 – Kompleksowe utrzymanie czystości w Centrum Turystyczno – Rekreacyjnym w Iławie przy ul. Biskupskiej 2. Pismo z dnia 6.12.2017 
  7. Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 9 – poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ 
  8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_ICSTIR.B.271.1.2017_BZP (zm.1)
  9. Informacja o złożonych ofertach na Kompleksowe utrzymanie czystości w Centrum Turystyczno – Rekreacyjnym w Iławie przy ul. Biskupskiej 2 – ICSTIR (B).271.1.2017
  10. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na kompleksowe utrzymanie czystości w Centrum Turystyczno – Rekreacyjnym w Iławie przy ul. Biskupskiej 2 – ICSTIR (B).271.1.2017