• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
 • 89 649 16 04
 • Ogłoszenie o zatrudnieniu

  Październik 27, 2017 |

  Dyrektor Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

  zatrudni 2 osoby do pracy w charakterze: konserwatora – pracownika obsługi lodowiska.

  Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę od 01.12.2017 r.

  I. Wymagania niezbędne:

  1. Ukończone 18 lat.
  2. Wykształcenie – minimum zawodowe.
  3. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
  4. Umiejętność organizowania i planowania pracy, samodzielność, dyspozycyjność, punktualność, zaangażowanie, sumienność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków.
  5. Niekaralność, wysoka kultura osobista.
  6. Prawo jazdy kat. B.

  II. Główne obowiązki:

  1. Obsługa techniczna lodowiska: dozór, obsługa urządzeń technicznych w tym rolby, agregatu chłodniczego, konserwacja tafli lodowiska, obsługa wypożyczalni łyżew, ostrzenie łyżew, obsługa oświetlenia, nagłośnienia, monitoringu, kontrola biletów
  2. Nadzór i dbałość o bezpieczeństwo osób korzystających z lodowiska.
  3. Udzielanie pomocy użytkownikom lodowiska.
  4. Reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu i instrukcji obowiązujących na terenie obiektu (taktowne i kulturalne zwracanie uwagi, w przypadku niestosowania się do uwag oraz poleceń niezwłoczne powiadamianie odpowiednich służb.
  5. Dbałość o sprzęt i wyposażenie.
  6. Udzielanie informacji o świadczonych usługach.
  7. Poza sezonem lodowiskowym, dbałość o pozostałą infrastrukturę pozostającą w zarządzie Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji poprzez wykonywanie remontów, napraw, konserwacji, przeglądów zgodnie
   z uprawnieniami, utrzymywanie porządku i czystości, zgłaszanie awarii, usterek innych zdarzeń i zachowań niezgodnych z regulaminami czy instrukcjami obowiązującymi dla obiektów, zgodnie poleceniami przełożonego.
  8. Prowadzenie dokumentacji usterek i napraw w formie papierowej – zlecenia.
  9. Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu imprez.

  III. Wymagane dokumenty:

  1. CV, motywacyjny, kwestionariusz osobowy zgodnie ze wzorem nr 1 wraz z oświadczeniami kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie ze wzorem nr 2.
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności, ewentualnie referencje z poprzednich miejsc pracy.
  3. Kopie certyfikatów szkoleń i uprawnień przydatnych na ww. stanowisku (mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych, uprawnienia SEP do eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, inne).

  IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Sekretariat Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, 14-200 Iława, ul. Sienkiewicza 1A
  (stadion miejski, I piętro) do dnia 10.11.2017 r., e-mail: sekretariat-icstir@wp.pl


  Osoba do kontaktu: Rafał Wilkowski – kier. administracyjny w ICSTIR, tel. 605 584 728

  Z poważaniem

  Dyrektor ICSTiR

  Iława, 26.10.2017 r.