• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
 • 89 649 16 04
 • Ogłoszenie o zatrudnieniu – umowa zlecenia

  Październik 27, 2017 |

  Dyrektor Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

  zatrudni 2 osoby do obsługi lodowiska.

  Zatrudnienie na umowę zlecenia od 01.12.2017 r. do 15.03.2018 w systemie zmianowym

  (dla zapewnienia funkcjonowania lodowiska w godzinach 10.00 – 21.00)

  I. Wymagania niezbędne:

  1. Ukończone 18 lat.
  2. Wykształcenie – minimum zawodowe.
  3. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej.
  4. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
  5. Umiejętność organizowania i planowania pracy, samodzielność, dyspozycyjność, punktualność, zaangażowanie, sumienność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków, umiejętność pracy w zespole.
  6. Niekaralność, wysoka kultura osobista.
  7. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku.

  II. Główne obowiązki:

  1. Obsługa klientów lodowiska w zakresie sprzedaży biletów (obsługa kasy fiskalnej).
  2. Sporządzanie raportów i rozliczeń finansowych.
  3. Dbałość o należyty stan czystości w obiekcie.
  4. Udzielanie pomocy użytkownikom lodowiska.
  5. Reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu i instrukcji obowiązujących na terenie obiektu (taktowne i kulturalne zwracanie uwagi, w przypadku niestosowania się do uwag oraz poleceń niezwłoczne powiadamianie odpowiednich służb.
  6. Dbałość o sprzęt i wyposażenie.
  7. Udzielanie informacji o świadczonych usługach.

  III. Wymagane dokumenty:

  1. CV, motywacyjny, kwestionariusz osobowy zgodnie ze wzorem nr 1 wraz z oświadczeniami kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie ze wzorem nr 2.
  2. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności, ewentualnie referencje z poprzednich miejsc pracy.
  3. Kopie certyfikatów szkoleń i uprawnień przydatnych na ww. stanowisku.

  IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Sekretariat Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, 14-200 Iława, ul. Sienkiewicza 1A
  (stadion miejski, I piętro) do dnia 10.11.2017 r., e-mail: sekretariat-icstir@wp.pl


  Osoba do kontaktu: Joanna Tęcza – dz. kadrowy ICSTiR, tel. 89 644 85 33

  Z poważaniem

   Dyrektor ICSTiR

  Iława, 26.10.2017 r.