• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
 • 89 649 16 04
 • Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Remont istniejącego stałego pomostu plażowego zlokalizowanego na plaży miejskiej przy ul. Chodkiewicza, na dz. nr 1/2, obr. 14, m. Iława.

  Kwiecień 26, 2021 |
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Roboty budowlane
  Remont istniejącego stałego pomostu plażowego zlokalizowanego na plaży miejskiej przy ul.
  Chodkiewicza, na dz. nr 1/2, obr. 14, m. Iława.
  Postępowanie prowadzone na platformie zamówieniowej pod adresem: