• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
 • 89 649 16 04
 • Ogłoszenia

  Ogłoszenie: Instruktor ds. Sportu – informacja o wyniku naboru

  Ogłoszenie: Instruktor ds. Sportu – informacja o wyniku naboru

  Lipiec 23, 2019 |

  Informacja z dnia 23.07.2019 r.  o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. sportu w Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji     Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze w dniu 22.07.2019 r. wybrany został Pan Łukasz Gurowski z Iławy. Uzasadnienie: W dniu 22.07.2019 r. w wyniku oceny rozmowy […]

  Czytaj dalej
  Zarządzenie Nr 0050-26/2019 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 14 marca 2019 r.

  Zarządzenie Nr 0050-26/2019 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 14 marca 2019 r.

  Marzec 20, 2019 |

  Zarządzenie Nr 0050-26/2019 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – program polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim, […]

  Czytaj dalej
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi – Utrzymanie czystości w hali sportowo-widowiskowej ICSTiR w Iławie przy ul. Niepodległości 11 B; postępowanie: A.271.1.2018

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi – Utrzymanie czystości w hali sportowo-widowiskowej ICSTiR w Iławie przy ul. Niepodległości 11 B; postępowanie: A.271.1.2018

  Październik 4, 2018 |

   Ogłoszenie o zamówieniu, postępowanie: A.271.1.2018  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na Utrzymanie czystości w hali sportowo-widowiskowej ICSTiR w Iławie, postępowanie: A.271.1.2018  Załączniki 1-6 do SIWZ w postępowaniu: A.271.1.2018 Odpowiedzi (1) na zapytania do SIWZ w postępowaniu na Utrzymanie czystości w obiekcie hali sportowo-widowiskowej ICSTiR w Iławie, postępowanie: A.271.1.2018 Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu […]

  Czytaj dalej
  Ogłoszenie o zamówieniu postępowanie: ICSTIR(H).271.2.2017 „Usługę kompleksowej bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów (bez broni) w Iławie”

  Ogłoszenie o zamówieniu postępowanie: ICSTIR(H).271.2.2017 „Usługę kompleksowej bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów (bez broni) w Iławie”

  Grudzień 6, 2017 |

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)  dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę kompleksowej bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów (bez broni) w Iławie” prowadzonego w trybie art. 138o o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia […]

  Czytaj dalej
  Ogłoszenie o zamówieniu – ICSTiR (B) 271.1.2017 – Kompleksowe utrzymanie czystości w Centrum Turystyczno – Rekreacyjnym w Iławie przy ul. Biskupskiej 2

  Ogłoszenie o zamówieniu – ICSTiR (B) 271.1.2017 – Kompleksowe utrzymanie czystości w Centrum Turystyczno – Rekreacyjnym w Iławie przy ul. Biskupskiej 2

  Grudzień 1, 2017 |

  Ogłoszenie o zamówieniu -ICSTiR(B).271.1.2017 – Kompleksowe utrzymanie czystości w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w Iławie przy ul. Biskupskiej 2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – ICSTiR(B).271.1.2017 – Kompleksowe utrzymanie czystości w Centrum Turystyczno – Rekreacyjnym w Iławie przy ul. Biskupskiej 2  Załączniki nr 1-6_do_SIWZ – w wersji edytowalnej – ICSTiR(B).271.1.2017 – Komleksowe utrzymanie czystości w Centrum Turystyczno – […]

  Czytaj dalej
  Ogłoszenie o zatrudnieniu – umowa zlecenia

  Ogłoszenie o zatrudnieniu – umowa zlecenia

  Październik 27, 2017 |

  Dyrektor Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji zatrudni 2 osoby do obsługi lodowiska. Zatrudnienie na umowę zlecenia od 01.12.2017 r. do 15.03.2018 w systemie zmianowym (dla zapewnienia funkcjonowania lodowiska w godzinach 10.00 – 21.00) I. Wymagania niezbędne: Ukończone 18 lat. Wykształcenie – minimum zawodowe. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Umiejętność […]

  Czytaj dalej