• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
 • 89 649 16 04
 • Ogłoszenia

  Zarządzenie Nr 0050-47/2020 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Zarządzenie Nr 0050-47/2020 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Maj 12, 2020 |

  Zarządzenie Nr 0050-47/2020 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Załącznik do zarządzenie nr 0050-47/2020 Burmistrza Miasta Iława z dnia 11 maja […]

  Czytaj dalej
  ZARZĄDZENIE NR 0050-35/2020 BURMISTRZA MIASTA IŁAWY z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania publicznego: Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim, mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta.

  ZARZĄDZENIE NR 0050-35/2020 BURMISTRZA MIASTA IŁAWY z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania publicznego: Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim, mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta.

  Kwiecień 16, 2020 |

  Zarządzenie nr 0050-352020 Burmistrza Miasta Iława z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. Załącznik do zarządzenie nr 0050-352020 Burmistrza Miasta Iława z dnia 16 kwietnia 2020 r. Karta oceny formalnej 2020 r. Karta […]

  Czytaj dalej
  Zarządzenie Nr 377/2019 Dyrektora ICSTiR w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez ICSTiR

  Zarządzenie Nr 377/2019 Dyrektora ICSTiR w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez ICSTiR

  Grudzień 27, 2019 |

  Zarządzenie Nr 377/2019 Dyrektora Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z dnia 27 grudnia 2019 roku   w sprawie: ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji ZAŁĄCZNIK

  Czytaj dalej
  Informacja z otwarcia ofert na „Kompleksową usługę sprzątania w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w Iławie przy ulicy Biskupskiej 2”. Postępowanie znak” ICSTiR(B).271.1.2019

  Informacja z otwarcia ofert na „Kompleksową usługę sprzątania w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w Iławie przy ulicy Biskupskiej 2”. Postępowanie znak” ICSTiR(B).271.1.2019

  Listopad 29, 2019 |

  Link do informacji z otwarcia ofert : Informacja z otwarcia ofert na „Kompleksową usługę sprzątania w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w Iławie przy ulicy Biskupskiej 2”. Postępowanie znak” ICSTiR(B).271.1.2019 LINK: Informacja z otwarcia ofert_ICSTiR(B).271.1.2019

  Czytaj dalej
  Ogłoszenie o zamówieniu na „Usługę kompleksowej bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów (bez broni) w Iławie”. Znak: ICSTIR.271.2.2019

  Ogłoszenie o zamówieniu na „Usługę kompleksowej bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów (bez broni) w Iławie”. Znak: ICSTIR.271.2.2019

  Listopad 27, 2019 |

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)  dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę kompleksowej bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów (bez broni) w Iławie” prowadzonego w trybie art. 138o o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 […]

  Czytaj dalej