• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
  • 89 649 16 04
  • Informacja z otwarcia ofert na „Kompleksową usługę sprzątania w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w Iławie przy ulicy Biskupskiej 2”. Postępowanie znak” ICSTiR(B).271.1.2019

    Listopad 29, 2019 |

    Link do informacji z otwarcia ofert : Informacja z otwarcia ofert na „Kompleksową usługę sprzątania w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w Iławie przy ulicy Biskupskiej 2”. Postępowanie znak” ICSTiR(B).271.1.2019

    LINK:

    Informacja z otwarcia ofert_ICSTiR(B).271.1.2019