• 14-200 Iława, ul. Niepodległości 11 B
 • 89 649 16 04
 • 27.05 – ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA

  Maj 17, 2017 |

  ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA

  1. Organizator
  Stowarzyszenie Szkoła Pływania „ORKA”
  Centrum Turystyczno-Rekreacyjne w Iławie

  2. Cel zawodów:
  doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
  propagowanie pływania jako formy spędzania wolnego czasu
  skierowanie zainteresowania młodzieży na sport i kulturę fizyczną

  3. Dane techniczne pływalni:
  długość: 25m
  ilość torów:6
  temperatura wody 28 o C

  4. Termin i miejsce zawodów:
  Zawody odbędą się dnia 27.05.2017 r. /sobota/ w godzinach: 9 00 – 13 30 na basenie w Iławie.

  6. Warunki uczestnictwa:
  Uczestnikiem zawodów mogą być uczniowie szkół:
  – miejskich,
  – gminnych,
  – powiatowych,
  – pełnoletni amatorzy pływania
  Każdy uczestnik może wziąć udział w dwóch konkurencjach oraz w sztafecie szkolnej

  Więcej informacji na stronie:

  https://www.facebook.com/ORKA-I%C5%81AWA-162864890569223/